Banky


InternetBanking


Vsup do InternetBankingu


Výhody Internetbanikgu


Čo to je InternetBanking

InternetBanking - Banky Slovenska
InternetBanking

InternetBanking
Internetbanking - Internetové bankovníctvo je moderná služba bankovníctva vo svete, ktorá Vám umožní realizovať vybrané bankové operácie prostredníctvom internetu. Ponúka Vám nepretržitý prístup do banky a výrazne šetrí Váš čas, pretože všetky svoje vybrané účty môžete obsluhovať z ľubovoľného počítača pripojeného k internetu v kancelárii, doma alebo kdekoľvek inde. Pomocou služby Interentbanking môžete obsluhovať všetky svoje účty, ktoré je možné určením rozsahu prístupových práv sprístupniť aj viacerým užívateľom.

Výhody - InternetBankingu

  • vysoké ušetrenie času pri vybavovaní finančných tranzakcii, nenavštevujete pobočku banky
  • kontrola vašeho účtu, zostatok na účte pohyby na účtem možnosti inkasa atď.
  • pomerne jednoduché ovladanie avšak každá banka disponuje svojim vlastným ovladaním InternetBankigu
  • služby InternetBankigu su dostupné NonStop v prípade funčnosti InternetBankingu vybranej banky
  • každý InternetBankig vám poskytuje pohodlie domova prípadne pracoviska

InternetBanking - Bezpečtnosť

Z pohľadu zabezpečenia komunikácie so serverom internetového bankovníctva je dôležité sa ubezpečiť, že:
  • pri komunikácii s bankou prostredníctvom InternetBankingu dbajte na to aby ste sa nachádzali na stránke banky, aby údaje, ktoré do banky posielate a z banky prijímate, nemohli byť počas prenosu prečítané alebo pozmenené
  • server s ktorým komunikujete, je skutočne server banky.
OTP InternetBanking
OTP InternetBanking
VUB InternetBanking

Štátny dozor

Štátny dozor – nad činnosťou bánk vykonáva dozor Ministerstvo financií SR, má právo zúčastniť sa na rokovaniach NBS ale len s poradným hlasom.

Centrálna banka

Centrálna banka – vo všeobecnosti pôsobí ako neutrálna, objektívna a apolitická inštitúcia. Jej základnou úlohou je stabilita meny, ale aj podpora vlády pri zabezpečovaní hospodárskej politiky. Podľa stupňa závislosti CB od iných orgánov štátneho zariadenia sa stretávame s rôznymi typmi centrálnych bánk. Príklad úplne samostatnej CB – Federálny rezervný systém v USA, naopak Bank of England (CB Anglicka) podlieha vláde, banka má právo verejne protestovať, ak nesúhlasí, je však povinná svoju politiku koordinovať s politikou vlády.

Novinky

Január 1, 2009
Platnosť novej meny EURO v Slovenskej Republike
Konverzný kurz 30,126 SKK/EUR
Viac ...