Banky


InternetBanking


Vsup do InternetBankingu


Výhody Internetbanikgu


Čo to je InternetBanking

Kódy Bánk - Banky Slovenska
Kódy Bánk

InternetBanking
5200 OTP Banka Slovensko
0200 Všeobecná úverová banka
0900 Slovenská sporiteľňa
0720 Národná banka Slovenska
1100 Tatra banka
1111 UniCredit Bank Slovakia
3000 Slovenská záručná a rozvojová banka
3100 ĽUDOVÁ BANKA
4900 Istrobanka
5600 Dexia Banka Slovensko
5900 Prvá stavebná sporiteľňa
6500 Poštová banka
7300 ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
7500 Československá obchodní banka, pobočka zahraničnej banky v SR
7930 Wüstenrot stavebná sporiteľňa
8020 CALYON BANK SLOVAKIA
8050 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
8100 Komerční banka Bratislava
8120 Privatbanka
8130 Citibank (Slovakia)
8160 EXIMBANKA SR
8170 ČSOB stavebná sporiteľňa
8180 Štátna pokladnica
8191 Centrálny depozitár cenných papierov SR
8300 HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
8320 J&T BANKA, pobočka zahraničnej banky
8400 Banco Mais, pobočka zahraničnej banky
8350 ABN AMRO Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
8330 Fio, sporiteľné družstvo,organiz.zložka zahraničnej osoby
Novinky

Január 1, 2009
Platnosť novej meny EURO v Slovenskej Republike
Konverzný kurz 30,126 SKK/EUR
Viac ...